Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leverings- en betalingsvoorwaarden van Vrolijke Muisjes


Artikel 1. Definities

1.1 Vrolijke Muisjes is een online winkel in kindertraktaties-geboorte-Babyshower en huwelijksbedankjes, welke via www.vrolijke-muisjes.nl bezocht kan worden.

1.2 Deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden), behorende bij de internetactiviteiten van Vrolijke Muisjes, zijn in overeenstemming met de in samenwerking met de Consumentenbond opgestelde Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en de Gedragsregels Thuiswinkelwaarborg van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Deze voorwaarden en gedragsregels staan vermeld op de website www.thuiswinkelwaarborg.nl.

1.3 Op de winkelverkopen van Vrolijke Muisjes zijn niet deze voorwaarden maar de Voorwaarden Winkelverkoop Vrolijke Muisjes van toepassing.


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website Vrolijke Muisjes, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Vrolijke Muisjes worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Vrolijke Muisjes ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Vrolijke Muisjes. Vrolijke Muisjes is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.


Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro`s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gecommuniceerd.

4.2 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland bedragen €6.95 voor een standaard pakket  Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land.

Voor brievenbus post stuur even een mailtje en dan bereken ik de kosten, brievenbus post wordt wel op eigen risico verzonden

4.3 Vrolijke Muisjes kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 5. Toevoeging-Verzending

artikelen van glas worden op eigen risico verzonden, ik zal er alles aan doen om het zo goed mogelijk te verpakken, mocht er toch breuk voorkomen kan ik hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Alle breekbare artikelen die met een tule worden besteld, zullen de tule,s er los bij worden geleverd dit omdat de artikelen dan extra worden ingepakt tegen breuk, u kunt dan de tule heel makkelijk zelf aan de bedankjes vast strikken.

Alle kaartjes worden los bij de bedankjes geleverd, dit omdat als ze al bevestigd zijn aan de bedankjes u ze niet meer gemakkelijk en mooi kan schrijven.

Besteld u er naamstickers bij dan worden de kaartjes er wel aan vast gemaakt, en de stickers ingepakt

Naamstickers zijn alleen bij de bedankjes te bestellen en worden niet los verkocht

Artikel 6. Betalingen

6.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf met uitzondering van punt a. Betaling is mogelijk door:

a) Betaling 14 dagen middels acceptgiro of incasso is na ontvangst van uw bestelling is op dit moment nog niet mogelijk.

b) Direct en online door middel van creditcard (Eurocard, Visa, American Express en Diners Club) is bij Vrolijke Muisjes op dit moment nog niet mogelijk.

c) iDeal: Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank of ING (postbank), kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. Voor meer informatie klikt u op: iDeal.

Er wordt 1,18e gerekend voor een Ideal betaling.

d) Direct en online door middel van een betaling via het systeem van ING Home`Pay (voor Belgische klanten). Uw betaling wordt vervolgens online geautoriseerd, zodat u direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd. Voor online betalingen worden géén extra kosten berekend.

e) Bancontact/Mister Cash: Samen met de Belgische banken ontwikkelde Banksys een online betaalsysteem. Als u online bankiert bij Fintro, Fortis, ING, Dexia, CBC, KBC, AXA of VDK Spaarbank, kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Om met uw betaalkaart op internet te kunnen betalen, moet u uw kaartnummer en vervaldatum kennen. Voor meer informatie klikt u op: BankSys

f) In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank of giro dient betaling volledig binnen 7 dagen na orderdatum door Vrolijke Muisjes te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden.

6.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (7) dagen na factuurdatum.

6.3 De klant geeft Vrolijke Muisjes toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

6.4 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Vrolijke Muisjes.


Artikel 7. Levering

7.1 Vrolijke Muisjes streeft ernaar om bestellingen binnen 2-5 werkdagen na ontvangst van de betaling of een akkoord van Transfair BV ter verzending aan te bieden. Hiertoe is Vrolijke Muisjes echter niet verplicht. Mits de artikelen op voorraad zijn.

7.2 De uiterste leveringstermijn is 7 werkdagen na plaatsing van de bestelling mits de betaling binnen is, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 7 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

7.3 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Vrolijke Muisjes zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

7.4 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.


Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Vrolijke Muisjes verschuldigd is, heeft voldaan.


Artikel 9. Retourneren en omruilen van artikelen

Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden.

Artikelen die gevuld zijn met snoep kunnen niet worden terug genomen, ook artikelen die op aanvraag zijn gemaakt worden niet terug genomen.

De kosten van het retour pakket zullen in zijn geheel worden terug betaald mits de bestelling in goede order worden ontvangen.

Een bestelling die deels terug wordt gestuurd, zijn de verzendkosten voor de klant

Voor retouren en/of ruilingen (hierna: retouren) gelden enkele voorwaarden:

9.1 Artikelen, die u via Vrolijke Muisjes heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geruild en/of retour genomen, mits

 • De artikelen nog in originele staat van verzending zijn, voorzien zijn van aangehechte labels en in originele verpakking worden geretourneerd.
 • Artikelen die u in de uitverkoop met een korting van 70% of meer heeft gekocht mogen uitsluitend geannuleerd worden conform artikel 11.2 en NIET geruild of geretourneerd worden. Bij aankoop van een artikel in de uitverkoop, wordt u hier op onze website al op geattendeerd.
 • De artikelen, welke voor retour aangemeld zijn, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan ons geretourneerd zijn.

  9.2 Vrolijke Muisjes accepteert uitsluitend retouren die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.

  9.3 Uw retour zal na aanmelding én na ontvangst van het retour per e-mail bevestigd worden. In geval van vooruitbetaling zal het bedrag van de retouren door ons worden gecrediteerd incl de verzendkosten van het retour pakket
 • De betaling zal binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen, mits alles in goede order is ontvangen terug gestort worden
 • 9.4 De klant mag ook het aangemelde retour af leveren bij ons de gouwe 24 te Pijnacker . Bij persoonlijke aflevering van uw aangemelde retour, ontvangt u een ontvangstbevestiging. Retouren, welke per post verzonden worden, dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden NIET in ontvangst genomen.


  Artikel 10. Klachten

  Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling
  10.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk of via de mail te melden. . Dit kan d.m.v. telefonisch contact  met ons op te nemen of een e-mail sturen aan
 • vrolijke.muisjes@gmail.com


  Artikel 11. Annulering van uw bestelling

  11.1 Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan vrolijke.muisjes@gmail.com. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Vrolijke Muisjes het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen, Vrolijke Muisjes zal in dat geval voor spoedige terugbetaling zorgdragen.

  11.2 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen zeven werkdagen na ontvangst (uitsluitend de gehele) bestelling te herroepen (annuleren),
 •  De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen doormiddel van een tegoedbon, de kosten van de verzend/afhandeling zullen wel voor u rekening zijn.
 •  Vrolijke Muisjes berekent in dit geval de kosten voor de verzending aan het bezorgadres van artikelen op deze wijze, de klant is echter wel gehouden de bestelling ook op eigen kosten te retourneren.

  11.3 Hiertoe dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met Vrolijke Muisjes. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen 1 werkdag een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.

  11.4 U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door Vrolijke Muisjes plaats.

  11.5 Indien u niet binnen 24 uur na bevestiging de bestelling, of binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres heeft geannuleerd en door ons retour is ontvangen, c.q. geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u betalingsplichtig. Vrolijke Muisjes is gerechtigd kosten aan de u door te berekenen, indien de bestelling niet is geannuleerd en niet binnen de gestelde periode voldaan wordt.


  Artikel 12. Bestellingen/communicatie

  Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Vrolijke Muisjes, dan wel tussen Vrolijke Muisjes en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Vrolijke Muisjes, is Vrolijke Muisjes niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Vrolijke Muisjes.


  Artikel 13. Overmacht

  Vrolijke Muisjes heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Vrolijke Muisjes gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


  Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  14.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: vrolijke.muisjes@gmail.com Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren. Komen we er samen niet uit, dan kunt u – tegen betaling van 25 euro klachtgeld – uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070 3105310. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.

  14.3 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

  14.4 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:
 • zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,
 • zullen Vrolijke Muisjes en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

  Vragen, klachten en opmerkingen

  Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust per e-mail contact op met ons.


  Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Vrolijke Muisjes.
© 2007 - 2024 vrolijke-muisjes | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel